Ole Vik


Statsviter med mastergrad i Sammenliknende Politikk. Erfaring som lærer og forskningsassistent. Høy arbeidskapasitet, kapabel formidler, strukturert og organisert.

Erfaring

2017 -
Vitenskapelig Assistent, Lektor, Universitetet i Bergen, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Koordinering av EVU/OU-kurs, seminarprogram, gjennomføring av digitaliseringsprosjekt, samt evalueringsrutiner og annet faglig og administrativt arbeid.

2015 - 2016
Forskningsassistent, Norges Handelshøyskole

Kommunikasjon og koordinering med forskere. Kvantitativt arbeid inkludert databehandling og programmering.

2015 - 2017
Lærervikar, Pedagogisk Vikarsentral

Undervisning på 1-10 trinn i norsk, engelsk, matematikk, naturfag, etikk og livssyn, gymnastikk.

2014 - 2015
Seminarleder, Universitetet i Bergen

Forberedte og ledet 14 seminargrupper i fagene politisk økonomi, skriving av bacheloroppgave og samfunnsvitenskapelig tenkemåter.

2013, 2014, 2015
Salgsmedarbeider/Klargjører, Sixt Frydenbø Bilutleie AS

Kundebehandling, logistikk, forberedelse av leiebiler, administrativt arbeid.

Utdanning

2013 - 2015
Mastergrad i Sammenlignende Politikk, Universitetet i Bergen

Lærte informasjonsinnhenting, litteratursøk, kildekritikk, samt kvalitativ og kvantitativ metode. Fordypning i komparativ politisk økonomi, oppgave levert på normert tid og vurdert som utmerket.

2010 - 2013
Bachelorgrad i Politisk Økonomi, Universitetet i Bergen

Opparbeidet kunnskap i statistikk, matematikk, økonomisk teori og metode. Oppgave levert på normert tid og vurdert som svært god.

Verv

2016
Foreningen Fremmed, Styremedlem, nestleder, økonomiansvarlig, nettsideansvarlig

Startet organisasjon, økonomistyring og nettsideutvikling.

2013 - 2015
Fagutvalget for Sammenlignende Politikk, Masterrepresentant, styremedlem

Deltok i undervisningsutvalget og instituttrådet ved Instituttet. Lærte om kommunikasjon mellom studenter, ansatte og administrasjon.

2012 - 2013
Fagutvalget for Politisk Økonomi, Styremedlem, økonomiansvarlig

Økonomiansvarlig våren 2013.

Norsk statsborger født 12.11.1990, snakker norsk og engelsk flytende, skriver begge utmerket. Grundig erfaring med digitale verktøy, inkludert: