Ole Vik


Rådgiver ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Prosjektleder for NTNU Sak Brukerstøtte siden mai 2021. Jobber bredt med digitalisering, teknisk utvikling, organisering og kommunikasjon.

Erfaring

2019 -
Rådgiver, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Avdeling for dokumentasjonsforvaltning (DOKU)

Prosjektleder for NTNU Sak Brukerstøtte, som skal sikre en robust og skalerbar brukerstøtte for nytt saksbehandlingsverktøy og saksbehandling ved NTNU helhetlig. Kommunikasjonsrådgiver for avdelingens interne og eksterne kommunikasjon, inkludert nettsider, intranett og arkivplan.

Kompetanse

  • Tjenesteutvikling og modellering av konsepter
  • Prosess- og systemutvikling innenfor web og IT
  • Programmering for web, akademisk analyse og generelt
  • Universell utforming, optimalisering og drift av nettsider
  • Utvikling og digitalisering av lærings- og arbeidsprosesser
2017 - 2018
Lektor, Vitenskapelig Assistent, Universitetet i Bergen, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Koordinering av EVU/OU-kurs, seminarprogram, gjennomføring av digitaliseringsprosjekt, samt evalueringsrutiner og annet faglig og administrativt arbeid.

2015 - 2016
Forskningsassistent, Norges Handelshøyskole

Kommunikasjon og koordinering med forskere. Kvantitativt arbeid innen økonomi, inkludert modellestimering og programmering i Python, ved Institutt for samfunnsøkonomi

2015 - 2017
Lærervikar, Pedagogisk Vikarsentral

Underviste på barneskoler og ungdomskoler i matematikk, norsk, engelsk, samfunnsfag, religion og etikk, samt kroppsøving.

2014 - 2015
Seminarleder, Universitetet i Bergen

Forberedte og ledet 14 seminargrupper i fagene politisk økonomi, skriving av bacheloroppgave og samfunnsvitenskapelig tenkemåter.

2013, 2014, 2015
Salgsmedarbeider/Klargjører, Sixt Frydenbø Bilutleie AS

Kundebehandling, logistikk, forberedelse av leiebiler, administrativt arbeid.

Utdanning

2013 - 2015
Mastergrad i Sammenlignende Politikk, Universitetet i Bergen

Lærte informasjonsinnhenting, litteratursøk, kildekritikk, samt kvalitativ og kvantitativ metode. Fordypning i komparativ politisk økonomi, oppgave levert på normert tid og vurdert som utmerket.

2010 - 2013
Bachelorgrad i Politisk Økonomi, Universitetet i Bergen

Opparbeidet kunnskap i statistikk, matematikk, økonomisk teori og metode. Oppgave levert på normert tid og vurdert som svært god.

Verv

2021 -
Samfunnsviterne ved NTNU, Nestleder, Styremedlem

Involvert i lønnsforhandlinger, medlemssaker, organisasjonsutvikling

2016
Foreningen Fremmed, Styremedlem, nestleder, økonomiansvarlig, nettsideansvarlig

Startet organisasjon, økonomistyring og nettsideutvikling.

2013 - 2015
Fagutvalget for Sammenlignende Politikk, Masterrepresentant, styremedlem

Deltok i undervisningsutvalget og instituttrådet ved Instituttet. Lærte om kommunikasjon mellom studenter, ansatte og administrasjon.

2012 - 2013
Fagutvalget for Politisk Økonomi, Styremedlem, økonomiansvarlig

Økonomiansvarlig våren 2013.

Kurs

2020
Prosjektledelse (NTNU)
2019
Workshopledelse (Bouvet)
2019
Innføringskurs i offentlig forvaltning av dokumentasjon og arkiv (Norsk Arkivråd)
2019
Digital transformasjon i kunnskapsorganisasjoner (NTNU)

Emne med fokus på digitalisering- og digitale transformasjonsprosjekter, som en "innføring i forskjellene mellom industriell- og digital økonomi med vekt på å forstå transaksjonskostnader, nettverkseffekter, increasing returns og informasjon som kollektivt gode"

2016
Idéhistorie (Høgskolen i Sørøst-Norge)

Emner: "Fra antikken til 1600-tallet" og "Opplysningstiden"

2016
Klasseledelse (PVS)

Norsk statsborger født 12.11.1990, snakker norsk og engelsk flytende, skriver begge utmerket. Grundig erfaring med digitale verktøy, inkludert:

Office 365 og Microsoft Project, Visio
Programmering og automasjon
Programvare med fri og åpen kildekode